O Tutoringu

Idea

Tutoring to nowoczesna metoda edukacji dostosowana do indywidualnych potrzeb studenta. Idea tutoringu wywodzi się ze świata akademickiego m.in. z Oxfordu czy Cambridge i praktykowana jest po dzień dzisiejszy.  Głównym celem tutoringu jest wspomaganie studenta w rozwoju intelektualnym, a efekty przynosi jedynie wtedy, gdy jest dobrowolny, czyli wtedy gdy obie strony (tutor i podopieczny) wyrażą wolę współpracy. Tutoring nie sprowadza się do kolejnego przedmiotu nauczania, to nie są również konsultacje. Jego istotą jest przekazanie studentowi narzędzi, dzięki którym on sam będzie potrafił rozwijać swój potencjał.

Rozwój

Tutoring w swoim założeniu ma pomagać w rozwoju osobistym i naukowym, opierając się na przyjemności intelektualnej w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy. To forma edukacji kształtująca m.in. umiejętność krytycznego myślenia, rozwijająca kreatywność oraz mocne strony.  Tutoring akademicki, a więc relacja tutor – student, ma na celu pomoc w osiągnięciu odpowiedniego rozwoju i umożliwić, zgodnie z maksymą Sokratesa lepsze poznanie siebie. Poprzez tutoring dowiesz się, w czym możesz być lepszy, jakie są Twoje zdolności i ograniczenia. Samoświadomość jest punktem wyjścia do Twojego rozwoju.

PROCES

Tutoring jako nowoczesna forma edukacji indywidualnej, oparta jest na partnerskiej relacji tutor – student. Proces kształcenia i rozwoju odbywa się podczas serii spotkań z tutorem, w oparciu o pracę własną studenta, dopasowaną do jego zainteresowań i potrzeb. Spotkania studenta z tutorem tzw. tutoriale odbywają się w regularnych odstępach czasu. Siłą tutoringu jest partnerska, dobra relacja tutora z jego podopiecznym, oparta na wzajemnym zaufaniu. Należy podkreślić, że tutoring jest procesem i wymaga czasu, który jest jego sojusznikiem.